IKT szótár – Mobilrádiótelefónia (#212) / #48

Frissítve: 2020 május 19.

Miről szól ez a cikk?
Ebben a cikkben a mobilrádiótelefóniához kapcsolható fogalmakat ismertetjük ábécé sorrendben.
A magyar, és ha van, akkor az angol elnevezéseket is megtaláljuk önálló szócikként.

Tartalomjegyzék

#

 1. 2G hálózatra csatlakozott SIM-kártya:
  Olyan – az M2M kategóriába nem sorolt – aktivált VOI vagy DI SIM-kártya, amely a vizsgált időszakban 2G hálózaton legalább 1 darab hívást indított, vagy 1 MBájt, a nyilvános internet elérésére irányuló forgalmat bonyolított, 3G vagy 4G hálózaton ugyanakkor nem indított hívást, vagy nem bonyolított a nyilvános internet elérésére irányuló forgalmat.
 2. 3G hálózatra csatlakozott SIM-kártya:
  Olyan – az M2M kategóriába nem sorolt – aktivált VOI vagy DI SIM-kártya, amely a vizsgált időszakban 3G hálózaton legalább 1 darab hívást indított, vagy 1 MBájt, a nyilvános internet elérésére irányuló forgalmat bonyolított, 4G hálózaton ugyanakkor nem indított hívást, vagy nem bonyolított a nyilvános internet elérésére irányuló forgalmat.
 3. 4G hálózatra csatlakozott SIM-kártya:
  Olyan – az M2M kategóriába nem sorolt – aktivált VOI vagy DI SIM-kártya, amely a vizsgált időszakban 4G hálózaton legalább 1 darab hívást indított, vagy 1 MBájt, a nyilvános internet elérésére irányuló forgalmat bonyolított.

A, Á

 1. Aktivált M2M SIM-kártya:
  Aktivált SIM-kártya, amelyen a mobilszolgáltató M2M szolgáltatást nyújt, függetlenül attól, hogy a SIM-kártya más szolgáltatás igénybevételét is lehetővé teszi-e. Az M2M, a DI és a VOI egymást kölcsönösen kizáró kategóriák, egy aktivált SIM-kártya csak az egyik kategóriába tartozhat.
 2. Aktivált dedikált internet SIM-kártya (DI):
  Aktivált SIM-kártya, amelyen az előfizető olyan díjcsomag alapján vesz igénybe mobilinternet-szolgáltatást, amelyet a mobilszolgáltató kifejezetten a „nagyképernyős” felhasználás (tabletes, asztali számítógépes felhasználás) céljára alakított ki, függetlenül attól, hogy az adott SIM-kártya más szolgáltatás igénybevételét is lehetővé teszi-e. Nem tartoznak ide az olyan aktivált SIM-kártyák, amelyeknél az előfizetési díj meghatározott mennyiségű hívásforgalom indítását teszik lehetővé, valamint az adott SIM-kártyán az előfizető a telefonszolgáltatásra vonatkozó előfizetés mellett veszi igénybe – akár egy díjcsomagban, akár külön értékesítve – a mobilinternet-szolgáltatást. Az M2M, a DI és a VOI egymást kölcsönösen kizáró kategóriák, egy aktivált SIM-kártya csak az egyik kategóriába tartozhat.
 3. Aktivált mobiltelefon SIM-kártya (VOI):
  Aktivált SIM-kártya, amely mobiltelefon-szolgáltatás igénybevételét teszi lehetővé, és nem tartozik sem az M2M, sem a DI kategóriákba. Az M2M, a DI és a VOI egymást kölcsönösen kizáró kategóriák, egy aktivált SIM-kártya csak az egyik kategóriába tartozhat.
 4. Aktivált SIM-kártya:
  Olyan SIM-kártya, amelyhez hatályos előfizetői szerződés tartozik. Ezt a fogalmat használjuk arra az esetre is, amikor a hatályban lévő előfizetői szerződéshez több SIM kártya is tartozik, de azok közül egyidőben csak egy lehet aktív. Az aktivált SIM-kártya típusai a következők: Aktivált M2M SIM-kártya, Aktivált dedikált internet SIM-kártya (DI) és Aktivált mobiltelefon SIM-kártya (VOI). Az M2M, a DI és a VOI egymást kölcsönösen kizáró kategóriák, egy aktivált SIM-kártya csak az egyik kategóriába tartozhat.

B

 1. Barangolás (Roaming) mobilrádiótelefon-hálózaton:
  Mobilrádiótelefon-szolgáltatás előfizetője által más mobilrádiótelefon-szolgáltató hálózatának igénybevétele oly módon, hogy az előfizető a részére előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató hálózatában használt alap, -illetve a műszaki lehetőségek figyelembevételével – további szolgáltatásokat és hívási módokat részben vagy egészben az igénybe vett hálózaton is használni tudja, anélkül, hogy ezen szolgáltató előfizetőjévé válna.

F

 1. FAC (Final Assembly Code = végső összeszerelő/gyártó kód):
  A FAC egy két számjegyből álló kód, amely a mobileszköz gyártóját azonosítja. A FAC a mobileszközhöz rendelt IMEI szám egyik része a négy közül: TAC, FAC, SNR és SP/CD.
 2. Forgalmat bonyolított (M2M) SIM-kártya:
  Aktivált M2M SIM-kártya, amelyen a vizsgált időszakban legalább 1 MBájt adatforgalmazás, vagy legalább 1 db SMS/MMS-üzenet küldése vagy fogadása megtörtént.
 3. Forgalmat bonyolított SIM-kártya:
  Aktivált SIM-kártya, amelyen az előfizető a vizsgált időszakban forgalmat bonyolított: legalább 1 db hívást indított vagy fogadott, vagy 1 db SMS/MMS-üzenetet küldött, vagy legalább 1 MBájt, a nyilvános internet elérésére irányuló forgalmat bonyolított.

G

 1. GSM (Groupe Spécial Mobile, Global System for Mobile Communications = globális rendszer a mobilkommunikációhoz):
  A GSM valójában egy szabvány, amelyet az Európai Távközlési Szabványok Intézete (ETSI) fejlesztett ki a mobilrádiótelefon-eszközök által használt második generációs (2G) digitális cellás hálózatok protokolljainak leírására. A szabvány kidolgozásának célja az 1G-s mobilrádiótelefon-hálózat lecserélése. A szabvány kidolgozása 1981-ben kezdődött, az első hanghívást 1991-ben, az első SMS üzenetküldést 1992-ben bonyolították. A hazánkban kialakult szóhasználatban a GSM rövidítéssel általában utalunk a mobilrádiótelefon-hálózatokra.

H

 1. Hálózati szerződés:
  A hálózati szolgáltatások igénybevételére, azokhoz való hozzáférésre irányuló, szolgáltatók vagy szolgáltató és valamely vállalkozás közötti szerződés, ideértve a hozzáférésre és összekapcsolásra irányuló szerződést.
 2. Hálózati szolgáltatás:
  Hozzáférési és/vagy összekapcsolási szolgáltatás nyújtása más szolgáltató vagy vállalkozás számára, illetve az ezek nyújtásához szükséges kiegészítő szolgáltatások.
 3. Hívásforgalmat bonyolított (VOI) SIM-kártya:
  Aktivált mobiltelefon SIM-kártya, vagyis mobiltelefon-szolgáltatás (VOI) igénybevételét lehetővé tevő, M2M, illetve DI kategóriába nem sorolt SIM-kártya. Az előfizető a vizsgált időszakban belföldön vagy külföldön legalább 1 db hívást indított vagy fogadott (a hangpostára, illetve más számra irányított hívásokat nem tartoznak ide).

I

 1. IMEI (International Mobile Equipment Identifier = nemzetközi mobileszköz azonosító):
  A mobil eszközhöz tartozó egyedi azonosító kód, amely egy négy részre osztott, 15 jegyű szám. A négy résznek önálló neve és jelentése, szerepe van: TAC, FAC, SNR és SP/CD. Az IMEI szám a mobil eszköz telefon funkciójába begépelt *#06# „telefonszámmal” jeleníthető meg az eszköz képernyőjén.
 2. IMSI (International Mobile Subscriber Identity = nemzetközi mobil előfizető azonosító):
  A SIM-kártyán tárolt legfeljebb 15 jegyű kód, amely három részből épül fel, azonosítva az előfizető országát, szolgáltatóját és magát az előfizetőt. A SIM-kártyához tartozó öt kód (Kc, Ki, LAI, TMSI és IMSI) egyike.
 3. Internetforgalmat bonyolított (VOI vagy DI) SIM-kártya:
  Az M2M kategóriába nem sorolt aktivált SIM-kártya, amelyen az előfizető a vizsgált időszakban belföldön vagy külföldön legalább 1 MBájt, a nyilvános internet elérésére irányuló forgalmat bonyolított.
 4. Internethozzáférés-szolgáltatás:
  Olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely során a szolgáltató IP-cím hozzárendelésével biztosítja az IP alapú adatátvitelt az előfizetői hozzáférési pont, valamint az internet legalább egy belföldi és egy nemzetközi nyilvános adatkicserélő központja között.

K

 1. Kc (Cipher Key = titkosítási kulcs):
  A Kc az úgynevezett air interface-en keresztüli titkosítás kulcsa. A SIM-kártyához tartozó öt kód (IMSI, Ki, LAI, TMSI és Kc) egyike.
 2. Ki (Individual Subscriber Authentication Key = egyéni előfizetői hitelesítő kulcs):
  A Ki alapján dönti el a mobiltelefonrádió-hálózat, hogy mely szolgáltatások illetik meg az előfizetőt. A SIM-kártyához tartozó öt kód (IMSI, Kc, LAI, TMSI és Ki) egyike.
 3. Külföldön hívást indító (VOI vagy DI) SIM-kártya:
  Az M2M kategóriába nem sorolt VOI vagy DI aktivált SIM-kártya, amelyen az előfizető a vizsgált időszakban legalább 1 db outbound roaminghívást indított.
 4. Külföldön internetforgalmat bonyolító (VOI vagy DI) SIM-kártya:
  Az M2M kategóriába nem sorolt VOI vagy DI aktivált SIM-kártya, amelyen az előfizető a vizsgált negyedéves időszakban legalább 1 MBájt, a nyilvános internet elérésére irányuló outbound roaming internetforgalmat bonyolított.

L

 1. LAI (Location Area Identity = helymeghatározó azonosító):
  A LAI a mobiltelefonrádió-hálózat egy adott területét azonosítja. A mobileszközt a mobiltelefonrádió-hálózaton a mobiltelefonrádió-hálózat által a mobileszközre kiküldött LAI és TMSI együttese azonosítja. A SIM-kártyához tartozó öt kód (IMSI, Kc, Ki, TMSI és LAI) egyike.
 2. Lakossági előfizető:
  Az a természetes személy, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági tevékenységi körén kívül veszi igénybe az előfizetői szolgáltatást. Nyilatkozat hiányában azok az előfizetők tekinthetők lakossági előfizetőnek, akik a mobiltelefonrádió-szolgáltató tudomása szerint nem rendelkeznek társasági adószámmal.

M

 1. M2M (Mobile to Mobile) szolgáltatás:
  Az M2M kommunikáció emberi beavatkozás nélkül megvalósított, például IoT (pénztárgép) eszközök közötti kommunikációt jelent. Ide tartozik a SIM-kártyák dedikáltan az M2M kommunikáció megvalósítása érdekében történő értékesítése, illetve a szolgáltató által megvalósított, M2M kommunikáción alapuló komplex üzleti megoldások értékesítése, illetve üzemeltetése.
 2. MMS (Multimedia Messaging Service = multimédiás üzenetküldési) szolgáltatás:
  Olyan üzenetközvetítő mobiltechnológia, amellyel szövegen kívül multimédiás tartalmak (álló és mozgókép, hang) is küldhetők és fogadhatók vezetéknélküli hálózatokon. A kizárólag szövegek küldésére alkalmas SMS technológia továbbfejlesztett változata. MMS-üzenetek küldhetők mobiltelefonról egy másik mobiltelefonra vagy egy e-mail címre.
 3. Mobilinternet-szolgáltatás:
  Nyilvánosan elérhető internethozzáférés-szolgáltatás. Ennek során a szolgáltatás bármely előfizetője mobilrádiótelefon-hálózat hálózati végpontján csatlakoztatott végberendezésről veszi igénybe az internethozzáférés-szolgáltatást.
 4. Mobilrádiótelefon-hálózat:
  Olyan földfelszíni rádiótávközlő hálózat, amely a nagy területen mozgó előfizetők között lehetővé teszi a kétirányú telefon-összeköttetés felépítését.
 5. Mobilrádiótelefon-hálózattal nem rendelkező szolgáltató:
  Olyan mobiltelefon- és/vagy mobilinternet-szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltató, amely frekvenciahasználati engedéllyel, rádiós spektrummal és saját rádiós hálózattal nem rendelkezik, ezért a mobilszolgáltatás (belföldi) nyújtásához – hálózati szerződés alapján – más elektronikus hírközlési szolgáltató mobilrádiótelefon-hálózatát (részben vagy teljes egészében) veszi igénybe.
 6. Mobilrádiótelefon-hálózattal rendelkező szolgáltató:
  Olyan mobiltelefon- és/vagy mobilinternet-szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltató, amely önálló frekvenciahasználati engedéllyel, rádiós spektrummal és mobilrádiótelefon-hálózattal rendelkezik.
 7. Mobilrádiótelefon-szolgáltatás:
  Beszédátvitelt biztosító nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás. Ennek során a szolgáltatás bármely előfizetője – mobilrádiótelefon-hálózat hálózati végpontján csatlakoztatott – nem helyhez kötött berendezésről indított hívással kommunikálhat egy másik hálózati végponttal.

N

 1. Nagyképernyős szegmens:
  Az aktivált DI SIM-kártyák közül a vizsgált időszakban mobilinternet-forgalmat bonyolított SIM-kártyákat sorolják ebbe a szegmensbe. A nagyképernyős felhasználás azon előfizetőket jellemzi, akik mobilinternet-szolgáltatás igénybevétele során asztali, mobil számítógépen, vagy tableten keresztül csatlakoznak a mobilhálózathoz.
 2. Nem lakossági előfizető:
  Olyan előfizető, aki nem tartozik a lakossági előfizetők körébe.

O

 1. Okostelefonos szegmens:
  Az aktivált mobiltelefon VOI SIM-kártyák közül a vizsgált időszakban mobilinternet-forgalmat bonyolított SIM-kártyákat sorolják ebbe a szegmensbe. A kategóriába sorolt SIM-kártyák jellemzően mobiltelefon- és mobilinternet-szolgáltatás együttes igénybevételét lehetővé tévő készülékben – a legtöbb esetben okostelefonban – találhatóak. Ebbe a szegmensbe sorolhatok az okostelefonok kiegészítőjének tekinthető olyan, aktivált SIM-kártyával rendelkező, tehát nem csak rádiós kapcsolattal bíró okoseszközök, mint az okosóra, vagy az okos-, illetve fitnesz karkötő.
 2. Outbound roaming internetforgalom (külföldön bonyolított internetforgalom):
  Az előfizető által külföldön, más mobilrádiótelefon-szolgáltató (látogatott), roamingszolgáltatás igénybevételével bonyolított internetforgalom.
 3. Outbound roaminghívás (külföldön indított roaminghívás):
  Az előfizető által külföldön, más mobilrádiótelefon-szolgáltató (látogatott) hálózatán, roamingszolgáltatás igénybevételével indított hívás.

P

 1. PIN-kód (Personal Identification Number = személyi azonosító szám):
  A PIN-kód egy, általában kötelezően 4 számjegyből álló szám, amellyel a frissen vásárolt SIM-kártyához való első hozzáférést, vagyis az aktiválást kísérelhetjük meg. A PIN-kód megadására rendszerint három próbálkozási lehetőség áll az előfizető rendelkezésére. A harmadik sikertelen próbálkozást követően csak a PUK-kóddal lehet feloldani a zárolást, illetve elvégezni a SIM-kártya aktiválását. A PIN-kódot általában a szolgáltatók közlik a felhasználóval, de a legtöbb esetben az a felhasználó által szabadon módosítható. A mobilrádiótelefon-eszközök beállíthatók oly módon, hogy minden bekapcsolás előtt elkérje a PIN-kódot.
 2. Post paid, számlás, utólag fizető előfizetés:
  Az előfizető az igénybevétel díját utólag, a mobilrádiótelefon-szolgáltató számlája alapján fizeti meg a mobilrádiótelefon-szolgáltatónak.
 3. Pre paid, kártyás, előre fizető előfizetés:
  Az előfizető az igénybevétel díját előre, a SIM-kártya feltöltésével fizeti meg a mobilrádiótelefon-szolgáltatónak.
 4. PUK-kód (Personal Unblocking Key = személyi feloldó kulcs, vagy PIN Unlock Key = PIN kioldó kulcs):
  A PUK-kód egy, általában kötelezően 4 számjegyből álló szám, amely a PIN-kód mellett másik biztonsági kódként a SIM-kártyához történő hozzáférést korlátozza. A PUK-kódot a PIN-kódhoz hasonlóan szintén legfeljebb három alkalommal adhatjuk meg a SIM-kártya feloldásához. A két kóddal így hatszor próbálkozhatunk. Ha a PUK-kódot is hibásan adjuk meg, akkor az előfizetőnek a SIM-kártyát kibocsátó szolgáltatóhoz kell fordulnia a SIM-kártya feloldásához.

S

 1. SIM-kártya (Subscriber Identity Module = előfizetői azonosító modul):
  A mobilrádiótelefon-szolgáltatás igénybevételét biztosító, az (okostelefon, USB stick, IoT, egyéb okos) mobileszközben kiképzett foglalatba helyezhető műanyag lap, amely egy integrált áramkört (IC) tartalmaz az azonosítási feladatok ellátásához. A SIM-kártyákba beágyazott IC tartalmaz egy nyomtatott áramkört azonosító számot (ICCID), egy nemzetközi előfizetői azonosítót (IMSI), egy PIN-kódot, egy PUK-kódot, egy sorozatszámot (SSN), valamint a helyi hálózattal kapcsolatos ideiglenes és biztonsági információkat, és egy felhasználónak szánt szolgáltatás listát.
 2. SMS (Short Message Service = rövidüzenet) szolgáltatás:
  Rövid, szöveges üzenetszolgáltatás.
 3. SNR (Serial Number = sorozatszám):
  Az SNR egy hat számjegyből álló kód, amely a mobileszköz sorozat- vagy gyártási száma. Az SNR a mobileszközhöz rendelt IMEI szám egyik része a négy közül: TAC, FAC, SNR és SP/CD.
 4. SP/CD (Spare/Check Code = ellenőrző kód):
  Ez az utolsó számjegy egy tartalék/ellenőrző kódot képvisel, amellyel az előző három IMEI számsor épsége ellenőrizhető. Az SP vagy CD a mobileszközhöz rendelt IMEI szám utolsó része a négy közül: TAC, FAC, SNR és SP/CD.
 5. SSN (SIM Serial Number = SIM sorozatszám):
  Az SSN egy 19 vagy 20 számjegyből álló sorozatszám, amely több részből áll:
  Az 1-2. szám a mobileszköz által a SIM-kártyával használt telekommunikációs szabványt azonosítja.
  A 3-4. szám a hívószámban is használt országazonosító kód (36).
  Az 5-6. szám a SIM-kártyát kibocsátó mobilrádiótelefon-szolgáltató körzetszáma (T-Mobile=30, Telenor=20, Vodafone=70 stb. – ezek a számok a számhordozás lehetősége miatt nem feltétlenül azonosítják a szolgáltatót).
  A 7-10. szám a gyártás hónapját és évét azonosítja HHÉÉ formában.
  A 11-12. szám az úgynevezett switch configuration code.
  A 13-18. vagy 13-19. számok a SIM-kártya sorozatszámát adják.
  A 19. vagy 20. szám egy ellenőrzőkódként funkcionáló számjegy, amelyet az előző számokból képeznek.

T

 1. TAC (Type Approval Code = típusengedélyező kód):
  A TAC egy hat számjegyből álló kód, amelynek első két számjegye az országot azonosítja (Magyarországé a 08 vagy a 80), az utolsó négy számjegye pedig a mobilkészülék típusát határozza meg. A TAC a mobileszközhöz rendelt IMEI szám egyik része a négy közül: TAC, FAC, SNR és SP/CD.
 2. TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity = ideiglenes mobil előfizetői azonosító):
  A TMSI egy ideiglenes felhasználói azonosító, amellyel a mobilrádiótelefon-hálózat kiegészíti az IMSI számot. A hálózat ezzel egyidejűleg regisztrálja, hogy az adott TMSI melyik IMSI-hez tartozik. A TSMI tehát folyamatosan változik, ahogy a mobileszköz vándorol a mobilrádiótelefon-hálózatok között, vagyis a TMSI csak egy adott azonosítási területen belül érvényes. A SIM-kártyához tartozó öt kód (IMSI, Kc, Ki, LAI és TMSI) egyike.

VÉGE.

Infopanel
Készült: 2020 május 19.
Szint: kezdő, ECDL: M01/S1/1.1
Kategória: IKT szótár → Mobilrádiótelefónia

Mennyire találtad hasznosnak ezt a cikket?

Válassz egy csillagot!

Szavazatszám: 0, Átlag: 0

Még nem szavazott senki! Legyél az első, aki értékeli ezt a bejegyzést!

Sajnálom, hogy ez a cikk nem volt hasznos számodra!

Segíts nekem, hogy jobb legyen ez a cikk!

Írd le, mit hiányolsz ebből a cikkből!