Relációs operátorok használata (#22)

Frissítve: 2020 május 14.

Miről szól ez a cikk?
Az Excel használatának lényege a számítások végzése az adatokon. Ehhez képleteket és azokban többek között műveleti jeleket használunk. A műveleti jelek egyik csoportját alkotják az összehasonlító, ún. relációs operátorok. Ezeket mutatjuk be ebben a cikkben.

1. Relációs operátorok mint műveleti jelek

Az összehasonlító, idegen szóval relációs operátorok kétoperandusú műveleti jelek. Ez azt jelenti, hogy legalább kettő darab értékre van szükség, amelyeket egymással hasonlítunk össze egy kiválasztott relációs operátorral.

Használatuk, felírásuk módja megegyezik a matematikai jeleknél megismerttel – az összeadáshoz hasonlóan nem egy összeadás jelet, hanem egy relációs operátort írunk fel, vagyis a két értéket a relációs operátor két oldalára kell írni.
Példa: =5+2, =5>2.

Az értékek adattípusa bármi (szám, pénznem, szöveg, logikai, dátum/idő, százalék stb.) lehet, lényeges, hogy lehetőleg azonos típusúak legyenek. A legtöbb összehasonlításnál magától értetődő ez a szabály, azonban előfordulhatnak kivételek, amikor eltérő adattípusú értékeket hasonlítunk össze. Ilyen esetben mindig gondosan elemezni kell a képlet eredményét.

Az összehasonlítás, vagyis a relációs művelet eredménye mindig logikai IGAZ vagy HAMIS.

2. Relációs operátorok

A 6db összehasonlító vagy relációs operátor a következő:
<, >, =, <>, <= és >=.
Vegyük sorra az egyes operátorok jelentését és használatát!

 • Kisebb mint, jele: <, billentyűkombinációja: AltGr+Í.
  Azt vizsgáljuk, illetve azt feltételezzük, hogy az operátor előtti érték kisebb az operátor után írt értéknél. Ha igen, akkor az eredmény logikai IGAZ, ha nem, akkor logikai HAMIS.
  Példa: =5<3
  A képletben azt vizsgáljuk, hogy az 5 kisebb-e 3-nál. A képlet eredménye logikai HAMIS, mert az 5 nem kisebb 3-nál.
 • Nagyobb mint, jele: >, billentyűkombinációja: AltGr+Y.
  Azt vizsgáljuk, illetve azt feltételezzük, hogy az operátor előtti érték nagyobb az operátor után írt értéknél. Ha igen, akkor az eredmény logikai IGAZ, ha nem, akkor logikai HAMIS.
  Példa: =5>3
  A képletben azt vizsgáljuk, hogy az 5 nagyobb-e 3-nál. A képlet eredménye logikai IGAZ, mert az 5 nagyobb 3-nál.
 • Egyenlő, jele: = , billentyűkombinációja: Shift+7.
  Az operátor előtt és után felírt két érték azonosságát vizsgáljuk. Ha a két érték egyenlő, megegyezik, akkor logikai IGAZ, ha nem, akkor logikai HAMIS eredményt kapunk.
  Példa: =5=3
  A képletben azt vizsgáljuk, hogy az 5 egyenlő-e 3-al. A képlet eredménye logikai HAMIS, mert az 5 nem egyenlő 3-al.
 • Nem egyenlő, jele: <>, billentyűkombinációja: AltGr+Í, majd AltGr+Y, a két operátor között nem szabad üres helyet, szóközt hagyni.
  Azt vizsgáljuk, hogy az operátor előtt és után felírt két érték eltér-e egymástól, illetve azt állítjuk, hogy nem egyeznek meg. Ha a két érték nem egyenlő, akkor logikai IGAZ, ha egyenlő, akkor logikai HAMIS eredményt kapunk.
  Példa: =5<>5
  A képletben azt állítjuk, hogy az 5 nem egyenlő 5-el. A képlet eredménye logikai HAMIS, mert az 5 egyenlő 5-el.
 • Kisebb vagy egyenlő, jele: <=, billentyűkombinációja: AltGr+Í, majd Shift+7, a két operátor között nem szabad üres helyet, szóközt hagyni.
  Azt vizsgáljuk, illetve azt feltételezzük, hogy az operátor előtt felírt érték kisebb vagy megegyezik az operátor után felírt értéknél. Ha igen, akkor logikai IGAZ, ha nem, akkor logikai HAMIS eredményt kapunk.
  Példa: =5<=5
  A képletben azt vizsgáljuk, hogy az 5 kisebb-e vagy megegyezik-e 5-el. A képlet eredménye logikai IGAZ, hiszen az 5 ugyan nem kisebb 5-nél, de egyenlő 5-el.
 • Nagyobb vagy egyenlő, jele: >=, billentyűkombinációja: AltGr+Y, majd Shift+7, a két operátor között nem szabad üres helyet, szóközt hagyni.
  Azt vizsgáljuk, illetve azt feltételezzük, hogy az operátor előtt felírt érték nagyobb az operátor után felírt értéknél vagy egyenlő-e azzal. Ha igen, akkor logikai IGAZ, ha nem, akkor logikai HAMIS eredményt kapunk.
  Példa: =5>=3
  A képletben azt vizsgáljuk, hogy az 5 nagyobb-e vagy megegyezik-e 3-al. A képlet eredménye logikai IGAZ, hiszen az 5 ugyan nem egyenlő 3-al, de nagyobb mint 3.

A <= és a >= operátorokban a műveleti jelek nem cserélhetők fel egymással, tehát az =< és az => írásmód helytelen. Ha mégis így írjuk fel ezt a két operátort, az Excel javaslatot tesz a képlet javítására a két operátor felcserélésével.

Képletekben tehát a fenti mintapéldák szerint kell alkalmazni a relációs operátorokat. Mindig ügyelnünk kell arra, hogy az operátor előtt és után is legyen érték. Az Excel számos függvényében paraméterként megadhatunk összehasonlító műveletet – egyeseknél, mint például a HA() függvénynél, kötelező összehasonlító műveletet megadni.

Mindemellett az Excel tartalmaz olyan műveleteket, szolgáltatásokat, többnyire párbeszédpanelek beviteli mezőit, amikor elegendő csak az operátort, illetve a mögötte feltüntetni kívánt értéket megadni. Ilyen szolgáltatás például az irányított vagy automatikus szűrés.

3. Precedencia szabály

Ha egy képletben vegyesen alkalmazunk (matematikai, szövegösszefűző, hivatkozási, relációs) operátorokat, akkor tisztában kell lennünk a műveletek végrehajtási sorrendjével, vagyis a precedencia szabállyal. E szabály szerint a relációs operátorok a végrehajtási sorrend végén állnak, vagyis az Excel ezeket hajtja végre utoljára.

Nézzünk erre egy példát! Az =5+3>7*3 képlet eredménye logikai HAMIS. Ennek oka, hogy az Excel először az összeadást és a szorzást hajtja végre, majd a két aritmetikai művelet eredményét hasonlítja össze a nagyobb mint relációs operátorral. Mivel az 5+3 eredménye 8, a 7*3 eredménye pedig 21, így az az állítás, hogy a 8 nagyobb 21-nél HAMIS.

4. A zárójelek használata

Összetett összehasonlításnál használhatjuk a zárójeleket a művelet végrehajtási sorrendjének, vagyis a precedencia szabály felülbírálására.
Például az =(5>=3)=(3=3) képlet csak első olvasásra tűnik bonyolultnak, pedig mindössze két részfeltétel egyenlőségét vizsgáljuk. A középen található egyenlőségjel bal oldalán azt vizsgáljuk, hogy az 5 nagyobb vagy egyenlő-e 3-nál, a jobb oldalán látható feltétel pedig azt vizsgálja, hogy a 3 egyenlő-e 3-al. Mivel mind a baloldali, mind a jobboldali feltétel eredménye logikai IGAZ, a képlet IGAZ eredményt fog adni, mivel a baloldali logikai IGAZ érték egyenlő a jobboldali logikai IGAZ értékkel.

Álljunk meg egy szóra!
Ha egy képletben a precedencia szabály szerint azonos szintű operátorok sorakoznak egymás után, mint például a következő képletben:
=5>=3=IGAZ
akkor a végrehajtás balról jobbra történik.
Az Excel tehát először az 5>=3 feltételt vizsgálja meg, amelynek eredménye IGAZ. Az IGAZ logikai érték egyenlőségét vizsgálja IGAZ-zal, amelynek eredménye IGAZ.

5. Összefoglalás

A relációs, vagyis összehasonlító operátorokat a képletekben két vagy több érték összehasonlítására használjuk. Az összehasonlítás eredménye mindig logikai IGAZ vagy HAMIS érték. A 6 db operátor a következő: kisebb (<), nagyobb (>), egyenlő (=), nem egyenlő (<>), kisebb vagy egyenlő (<=) és nagyobb vagy egyenlő (>=).

A precedencia szabály kimondja, hogy a műveleti jelek közül az Excel az összehasonlító operátorokat dolgozza fel legutoljára. Ezt a szabályt zárójelek használatával kerülhetjük meg

VÉGE.

Infopanel
Készült: 2019 szeptember 15.
Operációs rendszer: Windows 10 (19H1, 1903b18362)
Irodai programcsomag: Microsoft Office Professional Plus 2016, Havi csatorna
Szint: kezdő, ECDL: M04/S6/4.2.2
Kategória: Táblázatkezelés → Képletek és függvények → Függvények használata

Menyire találtad hasznosnak ezt a cikket?

Válassz egy csillagot!

Szavazatszám: 0, Átlag: 0

Még nem szavazott senki! Legyél az első, aki értékeli ezt a bejegyzést!

Sajnálom, hogy ez a cikk nem volt hasznos számodra!

Segíts nekem, hogy jobb legyen ez a cikk!

Írd le, mit hiányolsz ebből a cikkből!